New Balance

  (Gothic II: NK)
← Wróć do listy aktualizacji
27 February 2024
2024-02-27

Changelog z dnia 27.02.2024

Opis zmian:

Aktualizacja wprowadza zmiany dotyczące mrocznego przywoływacza oraz inne mniejsze poprawki.

Zmiany ogólne:

 • Naprawiono jeden błąd związany z dialogiem u zwiadowcy.

 • Zastąpiono szkielety w kopalni złota znajdującej się w Górniczej Dolinie słabszymi.

 • Naprawiono błąd z czarnym zębaczem. Od teraz wątroba powinna zawsze wypadać (zadziała tylko od nowych lokalizacji).

 • Przebalansowano kostury i miecze magiczne. Ilość inteligencji i obrażeń magicznych dla kosturów powinna być wyższa, niż dla mieczy magicznych.

 • Poprawiono działanie totemów. Zużywały więcej many, niż powinny.

 • Poprawiono wyświetlanie informacji zdobywanej inteligencji z tabliczek.

Zmiany mrocznego przywoływacza:

 • Jedną aurę rozdzielono na kilka mniejszych (dodano nowe np. ignorowania pancerza, leczenia nieumarłych), zmniejszono zużycie many w trakcie działania aur, jednak zwiększono koszt ich uruchomienia (autor: DK_Skull). Statystyki przywołanych stworzeń uległy też zmianie.

 • Zwiększono progi inteligencji wymagane do run przywoływacza.

 • Usunięto umiejętność dodatkowych obrażeń dla przywołanych stworzeń przez przywoływacza.

 • Osłabiono działanie mocy magicznej na przywoływaczu.

 • Koszt darów za zdrowie został zredukowany dwukrotnie.

 • Naprawiono błąd związany ze skalowaniem szkieletu łucznika.

 • Usunięto z aury zmniejszenie kosztu wymaganej many do utrzymania aury. Zamiast tego wprowadzono do nauki umiejętność zmniejszenia kosztu many dla aur aktywnych jednocześnie oraz zmniejszenia kosztu utrzymania przywołanych stworzeń.

 • Usunięto kary do obrażeń magicznych i fizycznych przywoływacza.