New Balance

  (Gothic II: NK)
← Wróć do listy aktualizacji
24 December 2023
2023-12-24

Changelog z dnia 24.12.2023

Opis zmian:

Aktualizacja wprowadza mniejsze zmiany i poprawki.

Zmiany ogólne:

  • Zwiększono ilość punktów nauki wymaganych do nauki umiejętności zwiadowcy: zniknięcie. Zwiększono też czas odnowienia tej umiejętności i naprawiono błąd związany z reakcją na bohatera.

  • Zmieniono lekko przepis, opis i działanie eliksiru z żądeł krwiopijcy.

  • Usunięto pseudolosowość przy kradzieży kieszonkowej, teraz szansa na kradzież jest bardziej losowa.

  • I inne mniejsze poprawki...