Legend of Ahssûn

  (Gothic II: NK)

Instrukcja instalacji:

  • Pobierz, a następnie wypakuj pliki instalatora modyfikacji.

  • Uruchom instalator i zainstaluj modyfikację.